เครื่องตัดหน้ากากความเร็วสูง

  • High Speed Mask Cutting Machine

    เครื่องตัดหน้ากากความเร็วสูง

    เครื่องนี้จะใส่เข็มขัดยืดหยุ่นขนาดกว้าง 3-7 มม. ที่หน้ากากทั้งสองข้างให้ว่างโดยการเชื่อมด้วยอัลตราโซนิก จำเป็นต้องใช้ตัวดำเนินการเพียง 1 ตัวเท่านั้นในการใส่หน้ากากให้ว่างบนสายพานที่กำลังเคลื่อนที่ทีละตัวและตัวเครื่องจะทำโดยอัตโนมัติ บนพื้นฐานของเครื่องหน้ากากแบบเก่าเครื่องนี้มีความเสถียรและให้ผลผลิตสูงและเปลี่ยนวิธีการหมุนของหูห่วง