หน้ากากโยธา

  • Civil Mask

    หน้ากากโยธา

    1. ความต้านทานทางเดินหายใจต่ำไม่มีกลิ่นไม่ระคายเคือง
    2. PFE (ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคที่ไม่ใช่มัน) ≥ 30%
    3. ป้องกันมลพิษที่เกิดจากแบคทีเรียฝุ่นละอองของเหลวและหยดน้ำ